Tietoa eläinkokeettomasta kosmetiikasta

Olemme varmistaneet että kaikki myymämme kosmetiikka on eläinkokeetonta, ja että myymämme brändit ovat täysin sitoutuneet eläinkokeettomaan tuotantoon. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin lävitse, miten olemme selvittäneet asian.

Kuinka voimme tietää, mitkä brändit ovat täysin eläinkokeettomia?

Voidakseen väittää olevansa täysin eläinkokeeton, yrityksen ei mielestämme tule suorittaa eläinkokeita missään valmistusprosessin osassa, missään päin maailmaa, eikä minkään kolmannen tahon toimesta, vaikka jonkin maan laki niin vaatisi.

Kiinan vaatimukset eläinkokeista jarruttavat kehitystä

On tapahtunut paljon hyvää kehitystä eläinkokeiden kieltämisen näkökulmasta. Esim. EU ja Etelä-Korea ovat kieltäneet eläinkokeiden teettämisen kosmetiikkatuotteissa, mutta tällä hetkellä isoin ongelma on Kiinan lainsäädäntö, joka monesti velvoittaa eläinkokeiden teettämisen mikäli tuotetta viedään Kiinaan vähittäiskaupassa myytäväksi.

Vuonna 2013 EU kielsi valmiiden kosmeettisten valmisteiden tai kosmetiikan ainesosien testaamisen eläinkokein. 11.3.2013 astui voimaan viimeinen vaihe koko EU-alueen kattavasta kosmetiikan eläinkokeiden kiellosta. Viimeisen siirtymäajan jälkeen kosmeettisia valmisteita ei ole EU-alueella saanut testata eläimillä, eikä eläinkokeita ole myöskään saanut teettää EU:n ulkopuolisissa maissa, jos tuotteet on tarkoitus tuoda EU-markkinoille. EU:n kosmetiikkateollisuuden eläinkoekielto edistää koe-eläimiä korvaavien menetelmien käyttöönottoa kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2018 Etelä-Korea kielsi valmiiden kosmetiikkatuotteiden sekä kosmetiikan raaka-aineiden testaamisen eläinkokein. Etelä-Korea oli Intian jälkeen toinen aasialainen maa, joka kielsi kosmetiikan testaamisen eläimillä. Kielto sai Aasiassa paljon huomiota ja oli suuri virstanpylväs Aasian eläinkoevastaisen liikkeen toiminnalle.

Mutta valitettavasti Kiinan eläinkoepolitiikka on edelleen äärimmäisen monimutkaista eikä yhtä edistyksellistä. Maalla on voimassa kosmetiikan suhteen pakollinen käytäntö, jonka mukaan kosmetiikkaa maahan tuovat yritykset on velvoitettu testaamaan kosmetiikkatuotteensa maksullisin eläinkokein, varmistaakseen tuotteidensa turvallisuuden. Valtion määräämät kokeet on suoritettava kaikille Manner-Kiinassa myytäville kivijalkakauppojen kosmetiikkatuotteille siitä huolimatta, että turvallisuusarvioinnit oltaisiin jo kertaalleen tehty ilman eläinkokeita, esimerkiksi EU:ssa, ja vaikka kaikki tuotteiden ainesosat olisi jo vuosia sitten todettu kainsainvälisesti turvallisiksi. Eläinkokeita ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos yritys myy tuotteitaan verkkokaupassa, kunhan yritys toimintoineen sijaitsee Manner-Kiinan ulkopuolella ja tuotteet lähetetään suoraan Manner-Kiinassa asuville asiakkaille. Kiina on kuitenkin pikkuhiljaa höllentänyt tuontikosmetiikan eläinkoevaatimuksiaan ja nykyään ulkomaiset yritykset voivat välttää Kiinassa eläinkokeet tietyillä ehdoilla.

1. toukokuuta 2021 Kiina on ilmoittanut muutoksista pakollisissa eläinkokeissa maahantuodulle “tavanomaiselle”(non-special use tai general) kosmetiikalle, kuten hiustenhoitotuotteille, suihkugeeleille ja meikeille. Tälle “tavanomaiselle” kosmetiikalle on lisäksi omat, tarkemmat määritelmänsä. Ei-tavanomaisen (special use) kosmetiikan piiriin kuuluuvat tuotteet, joilla on jokin tehokkaampi vaikutus, kuten hiusvärit, permanenttiaineet, ihoa valkaisevat tuotteet, hiustenlähtöä hidastavat tuotteet ja tuotteet, joilla on aivan uudenlaisia vaikutuksia. Tällaiselle ei-tavanomaiselle kosmetiikalle vaaditaan yhä eläinkokeita, jos ne halutaan saada Kiinan markkinoille myyntiin. Vaikka onkin hienoa havaita edistystä Kiinan eläinkoepolitiikassa, maalla on kuitenkin vielä todella pitkä matka totaaliseen eläinkoekieltoon kosmetiikassa.

Kuinka voimme tietää jonkin brändin olevan täysin eläinkokeeton?

Edellä mainittujen seikkojen valossa seuraamme Areum Beauty -verkkokaupassa viiden kysymyksen listaa selvittääksemme valitsemiemme korealaisbrändien taustat. Voidakseen väittää olevansa täysin eläinkokeeton, yrityksen ei mielestämme tule suorittaa eläinkokeita missään valmistusprosessin osassa, missään päin maailmaa, eikä minkään kolmannen tahon toimesta, vaikka jonkin maan laki niin vaatisi. Yritysten, jotka vastaavat kiertelemättä ja perustellusti EI jokaiseen viiteen kysymykseen, ja joilla ei tiettävästi ole yhteyksiä eläinkokeisiin, tai niitä vaativiin maihin, katsomme olevan täysin eläinkokeettomia. Kysymme jokaiselta brändiltä seuraavat kysymykset:

  1. Onko mitään yrityksen tuotteista tai tuotteiden raaka-aineista testattu eläinkokein?
  2. Myykö yritys tuotteitaan Manner-Kiinassa?
  3. Suorittaako joku yrityksen alihankkijoista, tai joku muu kolmas osapuoli eläinkokeita yrityksen puolesta?
  4. Onko yritys osa emoyhtiötä, joka suorittaa eläinkokeita?
  5. Onko yrityksellä tulevaisuudessa aikomus laajentaa toimintaansa Manner-Kiinaan tai vaihtaa valmistajaa?

Kuinka voimme tietää, että yritykset vastasivat rehellisesti kysymyksiimme?

Koska Areum Beauty Oy:llä ei ole riippumattoman tarkastajan valtuuksia (vrt. Leaping Bunny, PETA), hyväksymme yhtiöiden edustajilta saamamme vastaukset brändejä koskevaksi sitoumukseksi. Emme hyväksy epämääräisiä vastauksia, tai pelkkiä ”Kyllä – EI” -vastaksia ilman perusteluja. Jos huomaamme yhtiöiden tekevän liiketoiminnassaan, tai brändäysstrategioissaan sellaisia muutoksia, jotka ovat eläinkokeettoman periaatteemme vastaisia, poistamme kyseisten yritysten tuotteet verkkokauppamme valikoimasta.

Mitä ”ei uusia testejä” tarkoittaa?

Periaatteessa aivan kaikki kosmetiikan ainesosat, jopa vesi, on jossain kohtaa menneisyydessä testattu eläimillä. Menneisyyteen emme pysty enää vaikuttamaan, mutta tulevaisuuteen kyllä. Yritysten on tullut sitoutua eläinkokeettomuuteen siitä päivämäärästä lähtien, kun näin on luvattu tai viimeistään kun eläinkokeet kussakin maassa lain mukaan on kielletty. Ainoastaan tällä tavalla voidaan varmistaa, ettei uusia eläinkokeita enää suoriteta.

Onko eläinkokeeton kosmetiikka turvallista?

Eläinkokeet voidaan korvata eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä, jotka ovat usein eläintestejä luotettavampia ja edullisempia. Fakta on se, että eri eläinlajit ovat aina huonoja malleja toisista lajeista. Esimerkiksi hiirelle tehdyn kokeen tuloksia ei koskaan voi soveltaa suoraan ihmisiin.

Eläinkokeetonta tutkimusta kehitetään jatkuvasti. Eläinkokeettoman tutkimuksen ehdottomia etuja ovat sen suora sovellettavuus ihmisiin, nopeus ja kustannustehokkuus – kunhan menetelmä on ensin saatu kehitettyä ja validoitua.

Eläinkokeille on olemassa monia luotettavia vaihtoehtoja, kuten solu- ja kudosviljelmät sekä tietokonemallinnokset ja matemaattiset mallit. Yrityksillä on myös mahdollisuus käyttää tuotteissaan ainesosia, jotka on jo aiemmin testattu ja todettu turvallisiksi. Eläinkokeettomat yritykset voivat myös käyttää eri testimetodien yhdistelmiä, varmistaakseen tuotteiden turvallisuuden, kuten in vitro -menetelmiä sekä kliinisiä testejä ihmisillä.

Suomessa eläinkokeettoman tutkimuksen kehittämistyöstä vastaa Tampereen yliopiston yksikkö FICAM. FICAM kehittää kudos- ja elinmalleja, jotka perustuvat ihmisen kantasoluista erilaistettujen solujen tai primaarisolujen käyttöön. Mallit muodostuvat useiden kudoksen solutyyppien yhdistelmästä ja kudokselle ominaisesta väliaineesta. Näin ihmisen kudoksen normaaleja toimintoja saadaan mallinnettua mahdollisimman hyvin.

Lopuksi:

Areum Beauty -verkkokauppa myy ainoastaan eläinkokeetonta kosmetiikkaa. Haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään itselleen sopivimmat tuotteet – niin kauneudenhoidon kuin eettisen näkemyksenkin kannalta.

Haluamme olla täysin avoimia myymiemme tuotteiden suhteen ja sivujemme tuotekuvauksia klikkaamalla asiakkaamme saavat lisätietoa kyseisen tuotteen eettisyydestä. Jos halut varmistaa, ettei käyttämäsi kosmetiikka sisällä lainkaan eläinperäisiä ainesosia, voit valita myös vegaanisen vaihtoehdon.

Vegaanisten tuotteiden kohdalla pyydämme yrityksiä vahvistamaan tuotteiden alkuperän ja pyrimme löytämään Areum Beauty -verkkokaupan valikoimaan vegaanisertifioituja tuotteita. Klikkaamalla tuotetta verkkokauppamme sivulla, näet heti kuuluuko se vegaanisten tuotteiden kategoriaan.

Lisää eläinkokeettomasta periaatteestamme ja perustajajäsenemme Kaisun näkemyksistä, voit lukea hänen blogipostauksestaan täältä.

Terveisin, Areum Beautyn tiimi

Meillä on myös laaja valikoima vegaanisia tuotteita
Kaikki myymämme
kosmetiikkatuotteet
ovat eläinkokeettomia ja Cruelty Free

Lähteet:

“Eläinpolitiikka.fi on Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun yhdessä ylläpitämä sivusto. Lisätietoa organisaatiosta

Humane Society International ja sen yhteistyöorganisaatiot muodostavat yhdessä yhden maailman suurimmista eläinsuojeluorganisaatioista. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan HSI on työskennellyt eläintensuojelun parissa tieteen, lakiasioiden, koulutuksen ja käytännonohjelmien avulla. Eläinten puolesta ja julmuutta vastaan kaikkialla maailmassa – netissä (englanniksi)”

“Cruelty Free International on johtava järjestö maailmanlaajuisen eläinkoekiellon edistämisessä. Lisätietoa organisaatiosta (englanniksi)

Leaping Bunny Program on USA:ssa ja Kanadassa toimiva ohjelma, joka pyrkii tuomaan yhteen eettiset kuluttajat ja eläinkokeettomuuteen sitoutuneet yritykset. Saadakseen Leaping Bunny -sertifikaatin, yritysten on sitouduttava eläinkokeettomuuteen kaikissa tuotannon vaiheissa vuosittain, sekä hyväksyttävä kolmannen osapuolen tekemät tarkastukset.

Animalia on suomalainen eläinoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä, julkisia hankintoja, asenteita ja kulutusvalintoja, sekä saada aikaan rakenteellisia muutoksia eläinten hyväksi.

PÄIVITYS

Animalian mukaan (31.8.2021) Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) vaatii uusia eläinkokeita ainesosilta, joita kuluttajat ovat käyttäneet turvallisesti monia vuosia. Tämä uhkaa myös tavoiteltua globaalia kosmetiikan eläinkoekieltoa, jota EU-poliitikot ovat vahvasti vaatineet vuodesta 2018.

Allekirjoita eurooppalainen kansalaisaloite nyt! 👉👉https://eci.ec.europa.eu/019/public (Vetoomuksen voi allekirjoittaa 31.8.2022 saakka).

Selaa vegaanisten tuoteita täältä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

0
OSTOSKORI